produkty żywnościowe wysokiej jakości

Zapotrzebowanie na certyfikację – produkty żywnościowe a unijny system rejestracji

Unijny system rejestracji produktów żywnościowych

Wśród konsumentów wzrasta zapotrzebowanie na produkty żywnościowe wysokiej jakości, a zarazem na produkty tradycyjne. Konsumenci zwracają uwagę na oznaczenia produktów, rozpoznają symbole charakteryzujące unijny system rejestracji produktów. Szczególnie poszukiwane są certyfikowane produkty rolne lub środki spożywcze o określonych specyficznych cechach, w szczególności związanych z ich pochodzeniem geograficznym.

System certyfikowania i oznaczania produktów wysokiej jakości w Unii Europejskiej funkcjonuje od 1992 r. Jest to istotny aspekt wspólnej polityki rolnej w zakresie wytwarzania i promocji produktów regionalnych oraz tradycyjnych. Rejestracja produktów żywnościowych o szczególnych cechach, wynikających z ich tradycyjnego składu, sposobu produkcji, czy też miejsca pochodzenia, ma odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawnych. Unijny system znakowania żywności wysokiej jakości wyróżnia kategorie produktów regionalnych znanego pochodzenia oraz produkty ekologiczne.

Produkty żywnościowe – kategorie certyfikacji w Unii Europejskiej

Znakami służącymi do identyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych są: Chroniona Nazwa Pochodzenia i Chronione Oznaczenie Geograficzne – podkreślające związek między jakością a miejscem pochodzenia produktów oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność – wyróżniająca ich tradycyjną metodę produkcji. Instrumenty te zapewniają ochronę producentów przed nieuczciwą konkurencją i pozwalają im promować swoje wyroby. Jednocześnie informują konsumenta o specyfice i unikatowości tych produktów. Procesom tym towarzyszy ochrona dziedzictwa kulinarnego i kulturowego, promocja tradycji i rozpowszechnianie jej w Europie.

Korzyści jakie dają systemy jakości żywności:

produkty żywnościowe

Oznaczenia  stanowią doskonałą informację marketingową o produktach o wysokiej wartości dodanej.

Główne korzyści dla konsumentów to:

  • dostarczenie rzetelnej wiedzy o pochodzeniu produktów i ich cechach oraz metodach produkcji,
  • gwarancja, że produkty są oryginalnymi artykułami, a nie podróbkami lub imitacjami,
  • pewność, że artykuły żywnościowe zostały wytworzone zgodnie ze szczegółową specyfikacją,
  • możliwość rozpoznania i nabycia przez zainteresowanych konsumentów produktów ze swojego regionu lub innych regionów.

Badania rynku wskazują również, że wartość dodana rozkłada się na cały łańcuch żywnościowy, przynosząc korzyści nie tylko producentom i lokalnym przetwórcom, ale również wszystkim innym uczestnikom łańcucha dystrybucji.