rozstanie

Rozstanie w małżeństwie w Polsce – co się z tym wiąże?

Rozstanie to doświadczenie, przez które przechodzi wiele par. Rocznie w Polsce dokonuje się kilkadziesiąt tysięcy rozwodów.

Rodzaje rozwódów

Główne rodzaje to rozwód z i rozwód bez orzekania o winie.

Rozwód z orzekaniem o winie to rozwód z przypisaniem odpowiedzialności za rozstanie małżonków.  Kiedy mówimy o tym rodzaju rozwodu, odnosimy się do sytuacji, gdzie jedna ze stron jest wskazywana jako przyczyna zakończenia związku małżeńskiego. Przykładowe powody to romans, problem z alkoholem lub innymi używkami, agresja w rodzinie – zarówno psychiczna, jak i fizyczna, porzucenie rodziny bez uzasadnienia.

Takie orzeczenie może wpłynąć na decyzje dotyczące majątku, opieki nad potomstwem oraz potencjalnych alimentów.

Rozwód bez orzekania o winie to rozwód bez wskazywania winowajcy. Jest to opcja, gdzie małżonkowie decydują się zakończyć małżeństwo, nie wskazując jednocześnie winnego jego rozpadu. Takie rozwiązanie jest często wybierane, gdy strony chcą zachować prywatność i skrócić czas trwania procesu.

Proces rozwodowy

Elementy procedury rozwodowej to:

  • Wniesienie pozwu rozwodowego – aby rozpocząć procedurę rozwodową, jedno z małżonków (lub oboje) musi złożyć stosowny pozew w sądzie. Dokument ten powinien przedstawiać uzasadnienie dla rozwodu oraz ewentualne oczekiwania co do podziału majątku, opieki nad dziećmi itd.
  • Etapy postępowania sądowego – rozwód to nie tylko kwestia formalna. Proces może obejmować przesłuchania, zgłaszanie świadków, prezentowanie dowodów. W kontekście opieki nad dziećmi mogą być wymagane opinie specjalistów, takich jak psychologowie.
  • Decyzja sądowa – po analizie sprawy, sąd podejmuje decyzję w postaci wyroku. Może ona dotyczyć kwestii majątkowych, opieki nad dziećmi oraz ustalenia alimentów.

Kwestia alimentów

W Polsce rodzice mają obowiązek dbać o swoje potomstwo. Jeżeli jeden z rodziców nie spełnia swoich obowiązków finansowych, druga strona może zwrócić się do sądu o przyznanie alimentów. Kwota alimentów jest ustalana na podstawie wielu kryteriów, takich jak sytuacja finansowa rodziców czy potrzeby dziecka.

Jak wygląda kwestia wsparcia finansowego dla byłego małżonka? Kluczowym aspektem jest tu zdolność małżonka do samodzielnego utrzymania się. Sąd ocenia różne aspekty, takie jak wiek, zdrowie, doświadczenie zawodowe, aby podjąć decyzję o ewentualnych alimentach.

Adwokat rozwód Warszawa

Decyzja o zakończeniu małżeństwa to skomplikowana kwestia zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Aby poprowadzić cały proces w sposób świadomy, warto zasięgnąć rady specjalistów w dziedzinie prawa rodzinnego.

Kancelaria Łebko-Mazur i Adwokacji specjalizuje się w sprawach rozwodowych. Oferuje wsparcie na każdym etapie procesu.

Artykuł sponsorowany