Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna przydaje się nie tylko w życiu prywatnym, ale również w biznesie. Czy znasz ludzi, którzy zawsze wydają się zachowywać spokój i potrafią radzić sobie z wdziękiem nawet z najbardziej niezręcznymi sytuacjami? Takich, którzy sprawiają, że przy nich inni czują się swobodnie? Są duże szanse, że te osoby mają to, co przez psychologów określane jest mianem inteligencji emocjonalnej.

Inteligencja emocjonalna rozpatrywana jest w kontekście umiejętności rozumienia i kontrolowania emocji. Eksperci są zgodni, że ten rodzaj inteligencji odgrywa ważną rolę w odnoszeniu sukcesu. Są nawet tacy, według których inteligencja emocjonalna może być nawet ważniejsza niż iloraz inteligencji. W każdym razie jest ona powiązana ze wszystkim, począwszy od procesu podejmowania decyzji po osiągnięcia akademickie.

Daniel Goleman, psycholog i autor bestsellerów, zasugerował, że istnieje pięć elementów, krytycznych dla inteligencji emocjonalnej. Przyjrzyj się bliżej tym pięciu czynnikom i oceń, czy jest coś co możesz zrobić, aby poprawić swoje umiejętności w każdej dziedzinie.

Samoświadomość

Umiejętność rozpoznawania i rozumienia własnych emocji jest istotną częścią inteligencji emocjonalnej. Poza samo rozumienie wykracza świadomość wpływu jaki nasze działania, nastroje i emocje mają na innych ludzi. Aby zyskać samoświadomość musisz być zdolny do monitorowania własnych emocji, rozpoznawania różnych reakcji i następnie prawidłowego identyfikowania poszczególnych emocji. Osoby z wysoką samoświadomością rozpoznają również związek między tym co czują a tym jak się zachowują. Mają one zdolność do rozpoznawania swoich mocnych stron i ograniczeń i wyciągają wnioski z interakcji z innymi. Goleman sugeruje, że ludzie, którzy posiadają samoświadomość mają dobre poczucie humoru, są pewni siebie i swoich umiejętności i są świadomi tego jak postrzegają ich inni.

Samokontrola/samoregulacja

Poza świadomością własnych emocji i wpływu jaki masz na innych, inteligencja emocjonalna wymaga zdolności regulowania i zarządzania sowimi emocjami. Nie oznacza to ukrywania Twoich prawdziwych emocji, oznacza to umiejętność czekania na odpowiedni czas, miejsce i sposób ich wyrażania. Samoregulacja polega na właściwym wyrażaniu emocji.

Osoby, którym umiejętność samoregulacji nie jest obca zwykle są elastyczni i łatwo dostosowują się do zmian. Potrafią zarządzać konfliktami i łagodzić napięte sytuacje. Goleman zauważa również, że dla osób z wysoką samokontrolą ważne jest to jak wpływają na innych i biorą odpowiedzialność za swoje czyny.

Umiejętności o charakterze społecznym

Umiejętność wchodzenia w reakcje z innymi jest kolejnym ważnym składnikiem inteligencji emocjonalnej. Rozumienie emocji własnych i innych musi iść w parze z wykorzystywaniem tych umiejętności w praktyce, czyli codziennej komunikacji z innymi.

W środowisku pracy, menedżerowie odnoszą korzyści z posiadania umiejętności budowania relacji z pracownikami, pracownicy zaś z możliwości nawiązania silnej relacji z kierownikami i współpracownikami. Niektóre ważne umiejętności społeczne to aktywne słuchanie, komunikacją werbalna i niewerbalna, przywództwo i siła perswazji.

Motywacja

Motywacja wewnętrzna odgrywa również ważną rolę w inteligencji emocjonalnej. Ludzie obdarzeni inteligencją emocjonalną kierują się czymś więcej niż tylko nagrodami zewnętrznymi takimi jak pieniądze, uznanie czy sława. Mają pasję do spełniania wewnętrznych celów i potrzeb. Ważne są dla nich nagrody wewnętrzne. Osoby te nastawione są na działanie. Wyznaczają sobie cele, odczuwają silną potrzebę ich realizacji i zawsze szukają sposobów na doskonalenie się. Są zaangażowani i dobrze radzą sobie z przejmowaniem inicjatywy kiedy stają w obliczu jakiegoś zadania.

Empatia

Empatia, czyli umiejętność odczytywania uczuć innych ludzi jest kluczowa dla inteligencji emocjonalnej. Obejmuje ona również Twoje reakcje w odniesieniu do tych uczuć. Na przykład kiedy wyczuwasz, że ktoś jest smutny to warunkuje Twoje zachowanie względem tej osoby. Możesz do nich podejść z dodatkową troską lub poczynić dodatkowe kroki w celu podniesienia ich na duchu.

Osoby cechujące się empatią potrafią rozszyfrować dynamikę władzy, która często kształtuje relacje społeczne, w tym w miejscu pracy. Wyczuwają kto posiada władzę w różnych relacjach, rozumieją jak te czynniki wpływają na zachowanie i uczucia i właściwie interpretują różne sytuacje zależne od tej dynamiki.