Cechy dobrej prezentacji

Z reguły wygłaszanie prezentacji nie należy do naszych ulubionych zajęć. Jest ono jednak ważną częścią współczesnego świata biznesowego i nie tylko. Często towarzyszą nam nerwy. Nie ma w tym nic złego, warto jednak mieć je na wodzy. Z pewnością jednym z najskuteczniejszych sposobów na poradzenie sobie z tą sytuacją jest przygotowanie dobrej prezentacji. Każde udane wystąpienie wzmacnia naszą pewność siebie i sprawia, że każde kolejne jest już łatwiejsze. Wspomnieliśmy o dobrej prezentacji, czyli tak naprawdę jakiej?

Pewność siebie

Dobrze przygotuj się do swojej prezentacji i wkrocz na salę z zamiarem wykonania zadania najlepiej jak tylko potrafisz i z przekonaniem, że Ci się to uda. Właściwe nastawienie ma ogromne znaczenie. Początkowo może to wydawać się zupełnie niemożliwe do wykonania, ale jeśli brak pewności będzie wyłaniał się zza każdego Twojego zdania, ciężko będzie Ci przekonać audytorium do wiarygodności wygłaszanych przez Ciebie kwestii.

Pasja

Tematyka prezentacji bywa różna. Pochwycenie audytorium i utrzymywanie ich zainteresowania przez cały czas prezentacji nie należy do łatwych zadań. Jeśli będziesz recytował fakty, przytaczał dane w suchy i bezbarwny sposób nie ułatwisz sobie tego zadania. Słuchacze raczej nie wykaża zainteresowania jeśli nie dostrzegą go w Tobie. Jeśli będziesz z pasją opowiadał o temacie, słuchacze z dużym prawdopodobieństwem również wykażą zainteresowanie.

Wiedza

Zanim rozpoczniesz prezentację dowiedz się jak najwięcej na temat, któremu będzie ona poświęcona. Tak naprawdę nawet bez konieczności jej wygłoszenia powinieneś być w stanie mówić przez długi czas na dany temat. Koniecznie odwołuj się do konkretnych przykładów, tak aby ułatwić odbiorcy zrozumienie przekazu.

Struktura

Elementy prezentacji powinny się ze sobą łączyć. Jeden punkt wynikać z drugiego. To pomoże słuchaczom lepiej zapamiętać informacje i przyswoić sobie to co chcesz im przekazać. Powinni oni mieć przeświadczenie, że wiedzą gdzie się znajdują  a także do czego zmierzają. Prelegent powinien mieć zaplanowane co powiedzieć na początku, jak poprowadzić słuchaczy przez część zasadniczą i jak zakończyć wypowiedź. Przy tym, powinien mieć pomysł na to jak utrzymać zainteresowanie zebranych przez cały ten czas.

Nie stój w miejscu

Bądź w ruchu. Zaangażuj słuchaczy. Nie twórz barier między Tobą a ludźmi. Bezprzewodowy mikrofon doskonale się tutaj sprawdzi. O ile to możliwe postaraj się, aby słuchacze oderwali się od swoich miejsc i wykonali jakieś działania. Pamiętaj, że ludzie pamiętają 10% tego co słyszą, 30% tego co słyszą i widzą a70% tego co robią.